یوسف (پیامبر) – ویکی شیعه

«سُبْحانَ الَّذِی جَعَلَ الْمُلُوک عَبِیداً بِمَعْصِیتِهِمْ وَ الْعَبِیدَ مُلُوکاً بِطاعَتِهِمْ؛ پاک و منزّه میباشد خداوندی که پادشاهان را به خاطر معصیت و گناه برده کرد، و بردگان را به خاطر اطاعت، پاد شاه نمود».حضرت یوسف (علیهالسلام) زمانی که او را شناخت به او لطف و احسان تصویر یوسف اسدی کرد. یعقوب که از پرهیز یوسف روز و شب فغان می کرد و چشمانش کور شده بود زمانی بوی تی شرت یوسف به مشامش رسید بارقه امید در دلش روشنایی اعطا کرد و وقتی تی شرت یوسف را به پرورش انداختند نور چشمانش گشوده گشت و همگی به طرف مرزوبوم مصر رفتند و خواب یوسف که در کودکی دیده بود تعبیر و تفسیر شد. وقتی که نزدیک نیز رسیدند، یوسف بر پدر درود کرد و کاملاً احترام نمود، اما این که خواست از مرکب پیاده شود، شکوه و عظمت خود را که دید، مناسب ندید که از مرکب پیاده شود (یک لحظه رخنه اولین کرد!) جبرئیل بر او نازل شد، به یوسف گفت: دست خویش را گشوده کن، زیرا یوسف دست خویش را باز کرد، نوری از کف دست او به طرف آسمان ساطع گشت. زنان مصر بر بیگناهی یوسف تأکید کردند و زلیخا هم به عمل خود اعتراف کرد. هر چه برادران نزد عزیز آمده و در آزاد ساختن او التماس کردند مؤثر نیفتاد، حتى حاضر شدند یکى از ایشان را بجاى او بگیرد و بر پدر پیر او ترحم کند، موثر نیفتاد. مفسران منظور از یازده ستاره را برادران یوسف و مراد از ماه و خورشید را پدر و مادرش دانستهاند که بعد ها که یوسف به منزلتی دنیایی و معنوی رسید، به او تعظیم کردند. یوسف فرزند یعقوب، از پیامبران بنی اسرائیل بود و مادرش راحیل نام داشت. او به همین افتخار رسید که پیامبران بنی اسرائیل از حیطه فرزندان او به وجود آیند؛ حضرت موسی (علیهالسلام) پسر عمران بن یصهر بن واهث بن لاوی بن یعقوب میباشد. جعفری، یعقوب، «نامهای پیامبران در قرآن» در مجله مکتب اسلام، سال چهل و ششم، شماره ۱۲، اسفند ۱۳۸۵ش. امام درستگو مقابل السلام می فرماید: یوسف دوازده ساله بود که به زندان زمین خورد و هجده سال در زندان ماند و بعد از آزادی اش هشتاد سال قدمت کرد که مجموعا یک صد و آبادی سال می شود. پس از تعبیروتفسیر خواب و ثابت بیگناهی یوسف، پادشاه مصر او را از زندان آزاد و وزیر خود و عزیز مصر کرد. ماجرا شده است که چون یوسف از زندان آزاد شد، برای آن ها دعا کرد و گفت: خدایا! زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط حساس آدرس یوسف اسدی اینستا وب وبسایت خویش باشید.

حتما بخوانید:
دروغ هایی که در مورد قوانین رانندگی به شما گفته شده است