گواهی صلاحیت برای معلمان صادر می شود/ شرط برقراری رتبه برتر – اخبار معلمان و مدارس – اخبار اجتماعی تسنیم


به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ رتبه بندی کادر آموزشی وارد مرحله بهره برداری و اجرا شد و بر اساس نتایج مرکز فناورانه وزارت آموزش و پرورش از سامانه رتبه بندی کادر آموزشی به آدرس rtb.medu.ir نیز استفاده شد.

طبق برنامه زمانبندی اعلام شده، معلمان اطلاعات خود را در سامانه رتبه بندی به نشانی rtb.medu.ir بارگذاری کنند.

محسن زارعی رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش درباره روند ارزشیابی معلمان در مرحله رتبه بندی به تسنیم گفت: آموزش ارزیابان با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی انجام می شود، این آموزش به صورت خودآموز است. آموزش حضوری و غیر حضوری و ثبت نام و اعلام مرحله خودآموز هم اکنون در حال انجام است.

به گفته وی؛ آموزش حضوری ارزیاب از 14 شهریور آغاز می شود و پس از اتمام مراحل آموزشی، افرادی که گواهینامه دریافت می کنند به عنوان ارزیاب معرفی شده و به ارزیابی معلمان می پردازند. ارزیابان از بین معلمان انتخاب می شوند و این مرکز مسئولیت آموزش آنها را بر عهده دارد. کارنامه مبتنی بر ارزیابی در قالب داشبورد در اختیار معلمان قرار می گیرد تا آنها را از نقاط قوت، ضعف و شایستگی هایشان آگاه کند و همچنین در مسیرهای رشد راهنمایی می کند تا برنامه هایی برای پیشرفت و توسعه شایستگی داشته باشند.

زارعی خاطرنشان کرد: معلمان در هر استان توسط ارزیابان آن استان مورد بررسی قرار می گیرند، ارزیابی صلاحیت توسط ارزیابان انجام می شود و تعیین و رتبه بندی بر عهده کمیسیون های ارزشیابی شهرستان و استان و در سطوح بالاتر ستادی است. در صورتی که معلمی نسبت به اعطای عنوان اعتراض داشته باشد، سیستم مکانیزم اعتراض تعریف می کند و بر اساس مدارک ارائه شده، توسط اداره ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش بررسی می شود.

در دستورالعمل نظام رتبه بندی معلمان نیز آمده است:

1. رتبه بندی کارکنان آموزشی بر اساس ضوابط مقرر در قانون انجام می شود.

2. این ضوابط مرحله تشکیل نظام رتبه بندی معلمان را تنظیم می کند و مرحله ارتقای درجات معلمان طبق ماده 21 آیین نامه انجام خواهد شد.

حتما بخوانید:
خرید لوله فلکسیبل - ادرس

تمام مراحل رتبه بندی الکترونیکی است

3. معاونت آموزشی و برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش اقداماتی را برای اجرای فرآیند ارزشیابی معلمان برای تدوین و ایجاد نظام رتبه بندی توسط مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و آموزش انجام داد. امنیت اطلاعات به گونه ای است که کلیه فرآیندهای اخذ اسناد و مدارک دروس، ارزشیابی و سنجش معلمان اعمال شود. ارزیابی توسط کمیته بازرسی مربوطه انجام می شود و اعتراضات از طریق این سامانه به صورت الکترونیکی دریافت و رسیدگی می شود.

4. مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با عنایت به نقش و مسئولیت ارزیابان حرفه ای در فرآیند سنجش و ارزشیابی دروس دانشگاهی، ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه با ارسال اخطاریه شناسایی و معرفي كارشناسان جهت آموزش در مركز آموزش مديريت دولتي و پس از گذراندن دوره آموزشي و دريافت گواهينامه، ارزيابي آنها را سازماندهي و بر كار آنها نظارت مي كند.

5. با عنایت به ضرورت تشکیل شوراهای حسابرسی، مصوبات اعضای شورای حسابرسی مرکزی و روسای شورای حسابرسی منطقه توسط وزیر آموزش و پرورش صادر می شود. مصوبات اعضای بازرسی منطقه و روسای بازرسی شهرستان توسط مدیر کل آموزش و پرورش منطقه و رئیس آموزش و پرورش صادر می شود.

فرآیند پاسخ به اعتراض

برای ارزیابی فعالیت ها و پاسخگویی به شکایات، کارگروه تخصصی نظارت و رسیدگی به شکایات زیر نظر مدیر کل با حضور نمایندگان دستگاه حقوقی و هیأت هماهنگی رسیدگی به تخلفات اداری و موارد مربوطه فقط در سطح تشکیل می شود. استان ها زیر نظر هیأت حسابرسی مربوطه.

6. فرآیند جمع آوری، بررسی مدارک و مدارک شرکت کنندگان، امتیازدهی و تایید نهایی رتبه آنان از طریق سامانه رتبه بندی انجام می شود.

7. کمیسیون های حسابرسی ذیربط با کمک سایر ارگان های ارزشیابی می توانند حسب ضرورت و با درخواست مراجع ذیصلاح و تا تایید نهایی رتبه شایستگی معلم، صحت و اعتبار مدارک و مدارک ارسالی شرکت کنندگان را بررسی کنند.

حتما بخوانید:
بررسی های جدید تشویقی COVID در دسترس است. در اینجا مقدار واقعی شما دریافت می شود.

8. با عنایت به مفاد جداول ماده 4 آیین نامه اجرایی و تناسب با امتیازهای کسب شده مندرج در جداول زیر، با تایید کمیسیون حسابرسی مربوطه در یکی از 5 رتبه قرار می گیرند.

معلمان، نظام رتبه بندی معلمان، وزارت آموزش و پرورش،

معلمان، نظام رتبه بندی معلمان، وزارت آموزش و پرورش،

معلمان، نظام رتبه بندی معلمان، وزارت آموزش و پرورش،

معلمان، نظام رتبه بندی معلمان، وزارت آموزش و پرورش،

معلمان، نظام رتبه بندی معلمان، وزارت آموزش و پرورش،

9. حداقل امتیاز لازم برای هر یک از رتبه های مربوطه بر اساس نسبت امتیازات کسب شده در جدول شماره 5 می باشد.

شرط ایجاد رتبه فوق العاده

10. ایجاد امتیاز فوق العاده برای هر یک از رتبه ها و همچنین شرایط کسب هر یک منوط به کسب حداقل امتیاز مربوط به صلاحیت عمومی همان رتبه خواهد بود.

11. مشمولانی که پس از اولین ارزیابی حداقل امتیاز لازم برای احراز عنوان معلم در آموزش و پرورش را کسب نمی کنند، از روز عدم دریافت عنوان و از اعلام کمیسیون تجدید نظر مربوطه، از عنوان فوق العاده معلم استفاده کنند. در آموزش و پرورش برای این معلمان می توانند به مدت یک سال با کسب امتیاز لازم و شرکت در ارزیابی مجدد و نیز با تایید کمیته بررسی مربوطه، رتبه شایستگی به آنان تعلق گیرد.

12. نحوه صدور دستور انتخاب افراد واجد شرایط پس از طی مراحل قانونی، تعیین و تایید کمیته حسابرسی، توسط امور اداری انجام و به ذینفع و واحد آموزشی وی ابلاغ می شود.

13. رسیدگی به ایرادات احتمالی ذی نفعان در نحوه رسیدگی، ارزیابی و تعیین رتبه آنها توسط کمیسیون حسابرسی و با استفاده از پتانسیل کارگروه تخصصی نظارت و رسیدگی به ایرادات صورت می گیرد.

14. مرکز ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش موظف است پس از پایان دوره ارزشیابی، گزارش صلاحیت با محتوای نقاط ضعف و قوت را به همراه الزامات آموزشی و توصیه‌ها و برنامه‌های توانمندسازی در قالب «نظام رتبه‌بندی معلمان و معلمان» صادر کند. مسیر توسعه” برای ارائه آنها، شرکت در ارزیابی دوره های بعدی “رتبه بندی” منوط به تکمیل موفقیت آمیز ارزیابان الزامات مندرج در این سیاست است.

دستورالعمل ارزشیابی معلمان اینجا گرفتن.

انتهای پیام/+