2) ضخامت پیستون به مقدار باری که بایستی انتقال دهد، بستگی دارااست و دراثر اعمال فشار ممکن میباشد پیستون به دو مدل شکسته شود. رینگهای براساس محل قرارگیریشان در پیستون و کاری که انجام میدهند به دو جور رینگهای متراکم و رینگهای روغنی تقسیم میشوند. لیکن در هر دوی همین موتورها چهار فعالیت اصلی انجام می شود که عبارتند از مکش یا تنفس – تراکم یا فشار – کار یا انفجار و تخلیه دود البته بر حسب نوع موتورها ممکن می باشد همین فرآیند مجزا یا به رخ توأم انجام گیرند. حالا این سیستم لنت ترمز خودروی ما بایستی همین بضاعت و توان را داشته باشد که خودرویی راکه اهمیت شتاب متوسط ۸۰ کیلومتر درساعت، که درحال حرکت است، درمواقعی که راننده تشخیص دهد، به خوبی کار کرده و سرعت بالا اتومبیل رامتوقف کند.ولی آیا همین نیرویی که راننده به پدال وارد می‌کند در حدی هست(قدرت کافی) که خودروی مارا متوقف کند؟ سپس دوست خویش را میبینید و قصد دارید کلیدی هیجان به او بگویید که خودرویی از کنار شما و اساسی شتاب بالایی عبور کرده. همین تیم از سال 1376 آغاز به عمل کرده و تاکنون توانسته هست 12 شرکت پهناور در حوزه ایجاد قطعات و تجهیزات خودرویی را تأسیس کند. شافت هم اصلی سطحی صاف و کروم کاری شده به ایجاد انبوه می رسد. درصورتیکه دستکم تنش باخت مجاز آلیاژ شافت را بدانیم ضخامت پیستون را طبق محاسبات پایین می توانیم به دست آوریم. کمترین ضخامتی که پیستون جهت تقابل بر آنان نیاز دارااست مطابق محاسبات پایین به دست می آید. پیستون زیر تنش باخت قرار خواهد گرفت، به این ادله ضخامت پیستون جهت مقابله در برابر شکست می بایست به پیستون شمع کج اندازه به اندازه باشد. اینوار در سوراخ گژن پین به رخ یک تیغه تعبیه می گردد و یا این که به صورت رینگ در بالای همین سوراخ به فعالیت میرود. و عمود بر جهت حرکت پیستون ساخت شده و محل قرار گیری گژن پین است. مهم دقت به این عوامل، توجه کنید که سرسیلندر را مطابق اصول و قوانین گفته شده و یار اهمیت آچار تورک سفت کنید، تا مشکلی ایجاد نشود. فرض کنید که مطابق با شکل زیر از منزل به سمت فروشگاه حرکت میکنید. این منجر می شود خودروی شما خیلی پرسرعت تر از منابع روغن خود استفاده کنید. در حقیقت نقش رینگ پیستون کنترل اصطکاک فی مابین پیستون و دیواره سیلندر، رئیس تبادل حرارت میان پیستون و دیواره سیلندر، حفظ حجمی ادغام بنزین و هوا، مراقبت روغن و روغن کاری سطح های در تماس با یکدیگر و ممانعت از فرسودگی قطعات است. بالاترین رینگ پیستون كه رینگ كمپرس مي باشد بیشترین حرارت و فشار را از احتراق تحمل مي كند و معمولاً تراز آن و تراز شیار پیستون جهت تحمل این فشار و دما مشقت بار كاري شده اند. 4. حلقه مانع از انتقال حرارت حاصل از انفجار به روغن موتور می شود. مهمترین و متداولترین آرم خرابی بوش، پیستون رینگ، روغن سوزی موتور هست که در این وضعیت دود آبی از اگزوز بیرون می شود و روغن موتور در فواصل هنگامی کوتاه اندک می کند. 3. رینگ مانع از ورود روغن موتور به گوشه و کنار احتراق می شود.زیرا در اینصورت موتور مبتلا روغن سوزی شده و دود آبی از اگزوز piston 4d56 turbo خارج می شود. درصورتیکه علاوه بر خروج دود آبی از اگزوز، صدای غیر معمولی در کارکرد موتور وجود داشته باشد، و یا اینکه موتور بد فعالیت کند (تک کارکند)، احتمال شکستن رینگ پیستون را نیز باید در حیث گرفت. موتور در شرایط معمولی صدای گوش خراش و پیستون بادی غیرعادی تولید نمیکند. در سال 1353 اهمیت ارتقاء ارزش نفت و درآمدهای ارزی، کمپانی کشور‌ایران ناسیونال به منظور حفظ بازار تصمیم به ایجاد پژو گرفت و سهام کمپانی هم در همین سال وارد بورس گردید و حدود 45 درصد از سهام شرکت به عموم واگذار گردید. دارای وقوع انقلاب اسلامی به موجب بند الف قانون حفاظت و بسط صنعت های ایران مصوب 16-4-1358 شورای انقلاب اسلامی، کمپانی جمهوری اسلامی ایران ناسیونال به معتبر جور صنعت، زیر گروه سازمان صنایع ملی با مدیریت وزارت صنعت های قرار گرفت و ملی اعلام گردید. به عبارتی مدل که در شکل تحت نشان داده شده است. واژه بوستر به معنی تقویت کننده است. اهمیت توجه به همین که 2 شیار در پیستون ایجاد شده ، این پیستون وابسته به یک سیلندر 2 سوپاپ می باشد. چنانچه برایتان سوال میباشد که تا چه مقدار دما در اثر کارکرد همین قطعه ایجاد می شود، باید بگوییم که نیرویی که در حرکت انبساطی به کف پیستون وارد می شود، تا 1800 نیوتون قدرت دارد.

ایندکسر