کمپرسور رینگ ها می توانند در باطن شیار پیستون یا این که در درون شیار سیلندر یا اصطلاحا گلو کارگزاری شوند. از آنجایی که رینگ پیستون و بوش ، علامتها فساد مشترکی دارا‌هستند حیاتی انجام این آزمون میتوانید مطمئن گردید که اختلال از رینگ پیستون می باشد. به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، همین کاربر متحرک که یک سر آن داخل محوطه سیلندر میباشد و از ذیل به وسیله شاتون به میل لنگ متصل شده است، پیستون اسم دارد. پیستون ها نخستین به شاتون و از نحوه شاتون به میل لنگ متصل اند . دسته اول آن ها حساس نوار فولادی ریخته گری شده و همینطور یک چاک در بدنه میباشد که از حیطه حلقه تا دامن پیستون کشیده شده است. درصورتیکه فشار ارتقا پیدا کرد، اختلال از رینگ پیستون ماشین می باشد. 3- انتقال گرما از پیستون به جداره سیلندر : همان طور که گفته شد ، دمای پیستون به زمان کار به شدت ارتقا می یابد و باید دمای آن کمتر پیدا نماید که رینگ ها در همین امر اثر گذاری گذار بوده و مهم انتقال گرمای پیستون به سیلندر که دمای تحت تری دارد به کمتر دمای پیستون یاری می کند . پیستون چدنی سنگین بوده و اقتدار وزنی موتور را کمتر می دهند همین طور چدن اهمیت ضریب انبساط دانسیته پایین بوده و در عین حال حیاتی ضریب انتقال حرارت پایینی است. سبک بوده و ضمن افزایش عجله موتور و قدرت وزنی از ضریب انتقال حرارت مهربانی هم برخوردار می باشد . همانطور که می دانید خویش پیستون ها هم از بخش های مختلفی هم تشکیل شده اند که بخش های دارای آن کلمه اند از : تاج پیستون ، دامنه پیستون ، شیار رینگ ها ، شکاف گژنپین و جا رینگی . حلقه های پیستون علاوه بر فشرده کردن مواد احتراق در بالای پیستون ، مانع نفوذ روغن روانکار از زیر پیستون به باطن محفظه احتراق نیز می شوند ، در غیر این رخ ، روغن موتور به درون محیط احتراق نفوذ کرده و سبب ساز روغن سوزی موتور اتومبیل می شود. در این پیستون تاج پیستون ، محل حلقه ها و دامن پیستون به صورت یک واحد و یک جا ساخته می شود . سایز و شکل آن ها نیز متفاوت می باشد .برای ایجاد پیستون ها معمولا از چدن یا فولاد ریخته گری و همینطور از آلیاژ های آلومینیوم به کارگیری می شود . چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم پیستون روا بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر