[ad_1]

وقتی عکاس پیت فولکر امروز به واشنگتن نقل مکان کرد ، او از شهری شاد و در عین حال وحشتناک ساکت و آرام عکس گرفت که مردم عادی در برابر حصارها برای دیدن انتقال قدرت از قدرت و جایی که ارتش و پلیس به شدت از خیابان ها و آسمان های خالی محافظت می کنند ، درهم و برهم هستند.

بی نام (1) .jpg
Nenadov.jpg
File_001.jpeg
File_001 (2) .jpeg
File_002 (1) .jpeg
File_002 (2) .jpeg
File_003.jpeg
File_007 (1) .jpeg
File_011.jpeg
File_012.jpeg
File_001 (1) .jpeg

[ad_2]

منبع: ranginews.ir

ایندکسر