بنا به ماجرا مشارکتکنندگان، اشخاص ترجیح می‌دهند علاقه و علاقة کلامی خود را نسبت به همسرشان چهره به چهره ابلاغ کنند، مگر به دلایلی که به جهت مدت روزگار کوتاهی از یکدیگر دور باشند که در همین حالت تلفن همپا بهصورت ابزاری عاطفی به کارگیری میشود؛ ولی بهکارگرفتن تلفن ملازم بهصورت ابزار عاطفی تا حد متعددی دارای سن افراد و مدت زمان زندگی مشترکشان رابطه دارد. همچنین، چگونگی به کار گیری از تلفن همپا هم نشانههای زیادی در اختیار همسران قرار میدهد. تلفن همپا از دو راه، وسیلهای به جهت بیان عواطف و احساسات زوجین است؛ تلفن ملازم در قالب یک شئ خانه های هوشمند جهان و ابزار ارتباطی. در برخی مورد ها ممکن است این آشنایی به عمیقشدن رابطة عاطفی همین دو باعث شود؛ بهطوریکه فرد احساس خوشایندی می‌کند از این که همسرش در به کارگیری از شبکههای اجتماعی تلفن همراه (که آمیخته کلیدی آزادی بخش اعظم است)، کماکان به ارزشهای زندگی مشترک، بامسئولیت و به مسئولیتهای نقش همسری پایبند است. زمانی میریم اتاق خواب جفتمون دارای گوشی میریم. دیگه یه ناچیز به نیز چشم غرّه میریم تا اینکه هیچ کدوم از رو نمیریم. من دارای بچه بیداریم میریم تو اتاق دیگه تا 3-2. نوباوه بازی میکنه منم مشغول موبایلمم. اعلام نشت گاز و انقطاع آن، در دست گرفتن تجهیزات برقی کلیدی استعمال از سناریوهای هوشمند سازی، امکان تماشا و محاسبه بر وضعیت تجهیزات از شیوه نرمافزار، آسایش و رفاه را در زندگی افراد تولید کرده و منجر بالا رفتن میزان مرغوب بودن زندگی آن‌ها خواهد شد. آمازون اکو پلاس علاوه بر دستیار صوتی کار کشته میتواند دستگاههای هوشمند را در اختیار گرفتن کند، همین دستگاه حساس گرفتن فرمانهای صوتی به سرور خود متصل شده و قادر است ترانه مورد عشق عضو را پخش کند، به پرسش ها او پاسخ دهد، تماس صوتی برقرار کند، خبرها و حالت هوا را گزارش دهد و بخش اعظمی از کارهای دیگر را فقط اهمیت یک دستور صوتی انجام دهد. اتاق هوشمند این قابلیت و امکان را به جهت شما آماده می نماید که مهم بهره بردن از چراغ های هوشمند به راحتی نورپردازی اتاق را بر حسب نیاز خویش و میزان روشنایی محیط تهیه کنید. ذخیرهکردن شماره تلفن همسر اهمیت نامی عاشقانه، استعمال از عکسهای دو نفره در پسزمینة ورقه سناریو و به کارگیری از عکسهای دو نفره در پروفایلهای شبکههای اجتماعی از مصادیق ابراز عشق به همسر اصلی تلفن یار بهعنوان یک ابژه هستند. تمام اثر ها نمایشی در قالب کادر افقی به تصویر کشیده شده و میشوند؛ درحالی که فرمت مرسوم قاب در تلفن های همپا و تبلتها، عمودی است. در مواقعی دیگر تلفن همپا ممکن میباشد به ابزار تعقیب و فراروگریز در بین زوجین تبدیل شود. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط اهمیت خانه هوشمند فرتاک وب وب سایت خود باشید.

ایندکسر