هنگامی ترکیب سوخت-هوا مشتعل می شود، فشار گازهای احتراق به سر پیستون وارد می شود و پیستون را به سمت میل لنگ فشار می دهد. به گزارش وب سایت خبری ساعد نیوز ، پیستون (Piston) این قطعه گوشه ای از سیستم احتراق داخلی خودرو میباشد که حساس فشار گاز ناشی از احتراق در محفظه احتراق بالای سیلندر فعالیت می کند. پیستون مهم عایق بودن در برابر گاز و حرکت حلقه پیستون را تضمین می کند. پیستون اساسی مسئولیت آب بندی گاز را دارااست و حلقه های پیستون را حمل می کند. اعتنا نمایید که در قسمتهای بالای سیلندر مقدار خوردگی عمده هست پس مقدار گپ رینگ به 0.012 اینچ می رسد که منجر افزایش گپ حلقه به مقدار 0.036 اینچ می شود. بنابراین ممکن میباشد حلقه حساس 0.061 اینچ گپ در آن قسمت سیلندر باشد و این میزان تلورانس بینابینی هست که سازنده پیشنهاد می کند. در مواقعی که خوردگی سیلندر به میزان گفته شده رسد باید سیلندر ریبور بشود و حلقه مناسب اهمیت سایز فراتر نصب بشود. نصب حلقه در محل خورده شده نشانگر ارتقاء گپ حلقه میباشد که برابر میزان خوردگی سیلندر است. به جز به کارگیری از فرمول های تخمین زنی گپ رینگ می قدرت از جداول Clearance Ring Gap که بوسیله شرکت ها متعدد ارائه می شود هم استعمال نمایید. برای ارزیابی نمودن گپ رینگ باید حلقه را در پایین ترین قسمت سیلندر نصب کرد. “تنه” آنان یک سیلندر رشته رشته بود که در مرکز پیست کارگزاری شده بود. هرچه رینگ یا این که رینگ پیستون نخ نما تر باشد، شکننده خیس خواهد بود. به جهت فشرده تر ساختن اینها ، از میله پیستون معمول موتور بخار کلیدی كراس جداگانه جداً دوری كردند و در عوض اول طراحی موتور بود كه پین گود را مستقیماً درون پیستون قرار داد. غلظت سوخت وارد شده به باطن موتور بیش از حد و اندازه ناچیز باشد، یعنی سوخت خیلی رقیق باشد. پیستون شما می بایست امکان اطمینان و انعطاف پذیری بالایی داشته باشد، ولی وزن آن بایستی تا حد ممکن کم باشد. اگر خلاصی پیستون خیلی اندک باشد ، در سرانجام اصطکاک زیاد وسایش شدید ، قدرت موتور کاهش می یابد . هنگامی همین رینگ پیستون ها فرسوده شوند، بازده موتور کاهش پیدا می کند. بهعنوان مثال در جلوبندی خودرو، محل اتصال طبق به شاسی را اهمیت استوانهای ریز مالامال مینمایند که اهمیت استعمال از بلبرینگ های بهکار گرفتهشده در برهه زمانی بیرونیاش سبب کاهش تنش دو فلز متصل بههم در زمانه حرکت میشود. همین تراز صاف از طریق ایجاد یک انحنا ریز بر بر روی رینگ موتور به‌وجود میآید که کلیدی دیده هم دیده نمیشود. بوش سیلندر قطعهای است که در همه موتورها چشم می شود اما در برخی از آنان این قطعه به بدنه سیلندر متصل هست و مستقیما خنککاری نمی شود البته در برخی دیگر بوش یک قطعه منقطع هست که بین آن و بدنه سیلندر توسط آب، خنککاری میشود. همت طراحان خودرو بر آنست که تا حد قابلیت و امکان ، پیستون ها را سبک درست نمایند اما از طرف دیگر باید ضخامت پیستون به حدی باشد که تحمل وضعیت مشقت بار محیط احتراق را داشته باشد. همه پیستون ها بایستی نیز وزن باشند تا موتور مبتلا لرزش نشود . البته وقتی که سیلندرها روبه روی نیز یا این که v رخ اند، لرزش یکدیگر را خنثی میکنند. در باطن بعضا موتورها (که اصطلاحا در بازار به عنوان موتورهای تر شناخته میشوند) نیز دقیقا همین وسیله وجود دارد. بوش و پیستون دو قطعه میباشند که به شکل تیمی نقش خویش را در موتور اتومبیل ایفا می نمایند به این دلیل اسم این دو قطعه در کنار هم می آید. در غیر همین رخ این پیستون های موتور تنه شباهت یه خرده به پیستون تنه دارند. به همین استدلال هست که در همین وسیله از پیستون لاغر و شاتون بلندتری از موتور مسابقهای طراحی مینمایند . قطر پیستون باید طوری طراحی شود که از قطر سیلندر کاهش بوده و به جهت امکان حرکت، موقعیت لقی نسبت به آن داشته باشد و این فضای لقی، برای حرکت مطلوب آن، به وسیله روغن پر می گردد. اسم “پیستون تنه” از “موتور تنه” گرفته شده می باشد ، طراحی نخستین موتور بخار دریایی. در سرانجام هنگام رویکرد اندازی موتور سطح پیستون ساییده نمی شود. حداقل ضخامت رینگ اولیه باید ۱.۰۸ میلیمتر باشد و در صورتی که کاهش از این باشد، آن حلقه به درد نمیخورد حلقه ساییده شده می باشد و می بایست از حلقه نو به کارگیری نماییم . مانند: ریختهگری ناصحیح پیستون، خنک نمودن کمتر از میزان واجب به وسیله روغن موجود در فضای کارتر و سیستم خنک کننده و همچنین تهیه و تنظیم نبودن فشار وارده به پیستون که می تواند از تهیه و تنظیم نبودن مقدار تزریق و یا زمانبندی احتراق نشات بگیرد سبب به ترک خوردگی پیستون میشود. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب سایت بهترین پیستون پراید.

ایندکسر