شخصی در پایتخت آمریکا تیرباران شد


پلیس بر تظاهرکنندگانی که چهارشنبه ، 6 ژانویه 2021 ، در Capitol Hill در واشنگتن تلاش کردند از سد پلیس عبور کنند ، نظارت می کند.

پلیس بر تظاهرکنندگانی که چهارشنبه ، 6 ژانویه 2021 ، در Capitol Hill در واشنگتن تلاش کردند از سد پلیس عبور کنند ، نظارت می کند. (عکس AP / خولیو کورتس)

این یک داستان در حال تکامل است. لطفا برای به روز رسانی تازه کنید

CNN گزارش داد ، در حالی که جمعیت معترضین طرفدار ترامپ در بیرون و داخل یک ساختمان در واشنگتن دی سی فوران کردند ، یک زن در طی اعتراضات خشونت آمیز روز چهارشنبه در کاپیتول از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفت.


منبع: ranginews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>