سورئال ترین عکس های حمله به پایتختواشنگتن ، دی سی – 06 ژانویه: یک معترض در 6 ژانویه 2021 در واشنگتن پرچم ترامپ را در پایتخت آمریکا نزدیک سنا در دست دارد. کنگره امروز جلسه مشترکی را برای تصویب پیروزی کالج انتخاباتی رئیس جمهور منتخب جو بایدن 306-232 بر رئیس جمهور دونالد ترامپ برگزار کرد. گروهی از سناتورهای جمهوری خواه گفتند که آرا the کالج انتخاباتی چندین ایالت را رد می کنند مگر اینکه کنگره کمیسیونی را برای بررسی نتایج انتخابات تعیین کند. (عکس از وین مک نامی / گتی ایماژ)


منبع: ranginews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>