ضد آفتاب هایی دارای بافت لوسیونی برای اشخاصی که مستعد جوش میباشند هم دوچندان مطلوب است. همین فرآورده انواع گوناگونی داراست و هنگام خرید، همین سوال را به جهت شما به وجود میآورد که کدام گزینه مناسبتر میباشد و از پوست خوبتر نگهداری میکند. در حالی که Sunblock عمده کارایی فیزیکال دارد، ضد آفتاب معمولاً مورد محبوبتری می باشد زیرا به رخ شیمیایی از پوست نگهداری میکند، ظاهر طبیعیتری دارد و راحتتر جذب میشود و از علامتها آسیب درازمدت اشعه خورشید خودداری میکند. به جهت توضیح این مطلب بایستی گفت که اشعه UVA خورشید دارای تاثیر بر روی درم پوست، می تواند موجب ساخت چین و چروک های پوستی، پیری زودرس پوست و حتی سرطان های پوست شود. به خودداری از پیری زودرس پوست ناشی از آفتاب و ارتقاء سن، کمتر فرآیند ایجاد چین و چروک، افتادگی، لکه های پیری و کک و مک یاری کند. از طرف دیگر، اشعه UVA عمیقتر به باطن پوست نفوذ می کند و در پیری و چین و چروک زودرس و لکهای عمقی پوست نقش دارد. از عوامل ثانویه میتوان به آنتی اکسیدانها، اسمولیتها و آنزیمهای ترمیم کننده DNA اشاره کرد که اهمیت تولید مزاحمت در آبشار شیمیایی که در اثر تابش اشعه ماورا UV بنفش خورشید ساخت میشود، به کاهش آسیبهای پوستی امداد 8 کرم ضد آفتاب لانسون میکند. ترکیبی از انسداد و جذب اشعه ماورا بنفش به جهت نزاع حساس اشعه UVB و UVA حساس است. می توانید از ضد آفتاب های غیر کومدون زا (که حاوی موادی که منافذ پوست را مسدود می کنند) به کار گیری کنید. از مهمترین خصوصیت کرم ضد آفتاب درموبای استفاده از فیلتر های فیزیکی یا این که غیر شیمیائی برای مقابله مهم آفتاب می باشد. اصلی برگشت مولکول به موقعیت زمین، انرژی کمتری از طول موجهای طولانیتر آزاد میکند. این کرم از آسیبهای ناشی از رادیکالهای آزاد پرهیز میکند. ضد آفتاب حساس انسداد و جذب اشعه UV از روش ترکیبی از ذرات فیزیکی و شیمیایی عمل میکند. اما زیرا جذب پوست می شوند، نمی توانند سطح پوست را به ترازو کافی در برعلیه اشعه UVB حفاظت کنند و طبق معمول بیشترین SPF که همین ضد آفتاب ها دارند، 30 است. برای ساخت مرحله بالایی از حفاظت، کرم ضد آفتاب بایستی میزان به اندازه از همین کارداران نگهداری کننده را داشته باشد و مصرف کننده باید آن را به میزان مناسب و به بهترین رخ در کل نقاط پوست پخش کند. از ذرات فیزیکی نظیر اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم به جهت رفلکس اشعه ماورا بنفش از پوست استفاده میشود. این ساختار اذن میدهد تا اشعه ماورا بنفش با انرژی بالا جذب شود و باعث می‌شود که مولکول در یک شرایط برانگیخته باشد. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط دارای کرم ضد آفتاب سوختگی صورت وب تارنما خود باشید.

ایندکسر