دریچه سقفی چهارطرفه از پرکاربردترین دریچه ها می باشد.این جور بنا به شکل متقارنِ خود باعث تعدیلِ پرتاب هوا به همگی جهات قیمت روزنه سقفی کولر آبی دریچه می شود. در رخ رغبت به خرید دارای ما تماس گرفته و اطلاعات بخش اعظم را از همکاران ما اخذ نمایید. 3-دریچه گرد خطی:این دریچه پلاستیکی جهت ورود و خروج هوای محفظه ، طراحی و ساخت می گردد که با توجه به طراحی فرم ظاهری آن به شکل خطوط موازی در باطن قاب می باشد.این دسته روزنه ها خوشگل می باشد و گزینه دقت قرار گرفته است. و کلیدی توجه به الزام ورود هوای نو به محیط و خروج هوای داخلی علی الخصوص محفظه هایی که آنجا شیرهای گاز و وسایل گازسوز وجود دارد. دریچه سقفی تایلی اهمیت روزنه گرد پررنگ توسط یک رابطِ گرد به لاینِ اصلیِ نتورک هوا متصل میشود. این دریچه سقفی گرد، توانمند است هوا را به شکل نیمه افقی در محفظه پخش کند. و شکل آن به رخ زیر می باشد. به روزنه هایی که از روش سقف هوا رسانی می نمایند روزنه های سقفی گفته می شود. همانطور که در ابتدای نوشته اشاره کردیم، در صورتیکه سیستم کانال کشی ساختمان بگونه ای طراحی و اجرا شده باشد که کانالهایی که بصورت افقی در سقف وجود داشته باشد، دهانه همین انشعاب ها از طریق سقف کاذب بیرون می شوند و یک روزنه های سقفی از جور چهار طرفه (چهارگوش)، گرد، تایلی، سه طرفه، مشبک و یا شمسی به خواسته انتقال هوای بهتر، در آن منطقه تعبیه می شود. فرآورده این روزنه از آلومینیوم میباشد و امکان در سیستم های تهویه مطبوع سوای شبکه کشی برگشت داخلی است. و قابلیت در سیستم های تهویه مطبوع فارغ از نتورک کشی بازگشت داخلی می باشد. همین قابلیت در نواع (D,E,F,G) وجود داراست که پرههای داخلی از فریم جهت کارگزاشتن دریچه، تهیه و تنظیم دمپر و شستشو خارج آیند. به جهت کانال هایی که به صورت افقی در سقف ساختمان ها تعبیه می شوند و دهانه انشعاب هم به واسطه سقف کاذب بیرون می شوند از دریچه سقفی هوا به کارگیری می شود. 2-دریچه گرد مشبک: این روزنه پلاستیکی بنا بر ساختار ظاهری شبکه ای خود جهت سیستم های مکش هوا مورد به کار گیری قیمت روزنه سقفی گرد قرار می گیرد.

ایندکسر