دانستني هاي جالب در مورد كفش

وى ادامه داد: استمرار در به کارگیری از اين كفش ها باعث عده شدن استخوان پا شده و به طرف مخالف كشيده مى شود.اين ناهنجاريها غالبا دردهاى ناراحت كننده اى را درافراد ايجاد مى كند كه تغيير شكل استخوان پا برگشت ناپذير میباشد و در نتيجه فرد بدون چاره به پوشيدن كفش سفارشى مى شود. وي ادامه داد: دوام در به کارگیری از اين كفشها سبب ساز توده شدن استخوان پا شده و به طرف مخالف كشيده مي شود.اين ناهنجاريها غالبا دردهاي ناراحت كنندهاي را درافراد ايجاد مي كند كه تغيير شكل استخوان پا رجوع و برگشت ناپذير میباشد و در نتيجه شخص ناچار به پوشيدن كفش سفارشي ميشود. پوشيدن اين كفشها در درازمدت، منجر التهاب تاندون آشيل پا مي گردد كه بسيار دردناك و آزاردهنده است، ولي به افرادي كه مايل به پوشيدن صندل هستند توصيه مي كنيم، اگر قصد پياده رويهاي طولاني تر از 20 دقيقه را داريد، به هيچ وجه صندل نپوشيد و از كفشهاي استاندارد ديگر به کار گیری كنيد. سعي كنيد پاشنه كفشتان از 4 سانتي متر بلند خیس نباشد. زنان قریه برابر بيشتر از مردان از درد پاهايشان شكايت دارند و دليل آن پوشيدن كفشهاي پاشنه بلند هست كه پنجه آن تيز بوده و به انگشتان پا فشار مي آورند. بندهاي نازك به علت قطر كم، فشار بيشتري روي يك نقطه از پا متمركز مي كنند و منجر آزار آن مي شوند. بعضي از صندلهاي ظريف زنانه يك بند نازك در قسمت عقب دارند. قسمت حلقه تمام اين دسته كفشها كوتاه برش خورده است، سوای بند است، رويه پهني دارااست و كف كفش يكدست و عريض است. دارای آغاز تابستان و گرمتر شدن هوا، گونه های ديگري از كفشها موسوم به كفشهاي تابستاني يا صندل وارد بازار مي شوند. تكرار اين حركات باعث مى شود تا ورمى كه در نصیب هاى پا ايجاد شده كمتر شده و سيستم پمپاژ و انتقال خون به سمت قلب جريان پيدا كند. كفش هاى چرمى مطلوب ترين جنس كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و خارج از كفش برقرار مى شود. كفشهاي چرمي مطلوب ترين جنس كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و بیرون از كفش برقرار ميشود. وي مهم بيان اينكه بيشترين دردها و ناراحتيهاي كمر و پا به خاطر كفش نامناسب است، تصريح كرد: در جمع صرفا % بسيار كمي از كفشها استاندارد هستند و به طور معمول از لحاظ جنس، مدل، قرارگيري پاشنه ونحوه توزيع وزن مطلوب نيستند اما متاسفانه بيشتر مردمان از كفشهاي روتين استفاده ميكنند. چنانچه شما هر جور سوالی در رابطه اهمیت چه جایی و طریق استعمال از کفش اسپرت پسرانه زیبا دارید، می توانید مهم ما در صفحه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
بهترین برند برای لوازم خانگی 2022