نبی خیراندیش. “منغول و مغول ؛ باز‌نگری تاریخی ضبط یک نام در تاریخ سیستان”. بهره مند، ن.، خیراندیش، م.، محمدی خرم آبادی، ع.، جوسیلا، ر.، 1396. (Syzeuctus irrisorius (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae گزارش یک محصول و نوع جدید برای فون ایران. خیراندیش، م.، لطیفی جلیسه، س.، 1396. مطالعه ای در حوزه فراتحلیل پژوهش های هوش فرهنگی در سازمان. خیراندیش مهدی، لطیفی جلیسه سلیمه. فیضی، ط.، و خیراندیش، م.، و لطیفی جلیسه، س. هاشمی، ا.، و منوچهری نایینی، م.، و اسلامی، ض.، و بهرامی احمدی، ا.، و خیراندیش، م.، و رفیعیان، م. مشیری، س.، خیراندیش، ا.، 1398. نقش تجارت در اثرگذاری شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت. نوروزی عقیده، ع.، خیراندیش، م.، ابوالقاسمی، ح.، قره باغیان، ا.، 1388. مقایسه فاکتورهای رویش سایتوکاینی در فراورده های سوپرناتانت پلاکتی, دکتر خیراندیش جوش صورت لایست پلاکتی و پلاسمای غنی از پلاکت فعال شده جهت کاربردهای درمانی. خیراندیش، م.، جمشیدی، ح.، 1395. اثر گذاری سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی کلیدی میانجی گری انگیزش شغلی. خیراندیش، ی.، و پنج نوش، م.، و باشی زاده فخار، ح.، و نیکنامی، م.، و سلطانی، م.، و مرادی، س. اسماعیل پور، ن.، و شمس اسحاقی، ش.، و رسولی نژاد، م.، و حاجی عبدالباقی، م.، و خیراندیش، پ.، و قاضی، پ.، و مرادمندبدیع، ب. اسماعیل پور، ن.، شمس اسحاقی، ش.، رسولی نژاد، م.، حاجی عبدالباقی، م.، خیراندیش، پ.، قاضی، پ.، مرادمندبدیع، ب.، 1388. دوراندیشی زنان در آیتم ویروس نقص ایمنی انسانی و رویه های انتقال و پیشگیری از آن در مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری بیمارستان امام خمینی. دور اندیشی زنان در گزینه ویروس نقص ایمنی انسانی و منش های انتقال و پیشگیری از آن در مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری بیمارستان امام خمینی. درباره معلم حسین خیراندیش : ایشان یکی از نوادر دوران در علم طب بویژه طب سنتی هستند و به دلیل تراز بالای علمی، حکیم حسین خیراندیش را پدر طب سنتی جمهوری اسلامی ایران می نامند. این معجون گیاهی به جهت کمک به بهبود بیماری صرع، تقویت حافظه، معالجه فوبیا، تقویت مغز و اعصاب، معالجه شب ادراری، تقویت قلب و عروق و تقویت قوای جنسی بوسیله دکتر خیراندیش و دیگر پزشکان طب سنتی به بیماران تجویز می شود. قطره لاویگل محصولی به طور کامل گیاهی از موسسه تحقیقات حجامت جمهوری اسلامی ایران میباشد و بر مبنا نسخه های طب سنتی پزشک خیراندیش به جهت معالجه افسردگی و اضطراب، بی خوابی و سردی مغز به بیماران تجویز می شود. پیادهروی و ورزش منظم علاوه بر تأثیر مثبت بر سلامتی، به درمان چاقی نیز یاری میکند.

ایندکسر