باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

درصورتیکه برج به روش گشوده عمل نماید مکانیزم دیگری هم جهت انتقال گرما وجود دارد که عبارت میباشد از اضافه نمودن گرمای محسوس به مبداء طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن کلیدی جریان. همینطور ساخته شده از کلبههای محل تجمعی با صندلی سنگی در طول گوشه و کنار که توسط حوضهایی اهمیت صفحات سنگی از همدیگر جدا میگردند که عملکرد آن ها معلوم وجود ندارد و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همچنین در کنار آن یک طاقچه در دیوار هم مشاهده میشود. در این مطلب مطالبی را پیرامون محافظت و مراقبت برج های خنک کننده برای شما بازگو می نماییم که به شما در کمتر هزینه های انرژی، بهبود راندمان، ارتقاء ارتفاع قدمت تجهیزات و مراقبت امنیت یاری انواع برج خنک کننده می کند. سخن در رابطه حیاتی مزایای گونه های برج خنک کننده ممکن است ساعت ها و ایام ارتفاع بکشد. حتمی به ذکر می باشد که هزینه تولید برج مرطوب پیوندی رقمی در بین هزینههای مربوط به برجهای اهمیت جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته ناچیز بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، گونه آن خشک یا این که خیس بودن ، مدار گشوده یا این که بسته بودن و دست اندرکاران اضطراری به جهت طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار میباشد که حول محور مرکزی میچرخند و آب ذیل فشار از روش آن وارد میشود. در غایت مکمل این دو آیتم دفع گرمای جذب شده از آب در این دستگاه است. این تیغه از متاع چوب یا فلز یا پلاستیک ساخته میشوند. این دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و ایجاد میشوند. هیبرید در لغت به معنا مخلوط دو یا تعدادی نحوه و یا خط مش متفاوت، حیاتی هدف بهبود راندمان و کارایی کلی گروه و بهره بردن از مزیت های هر نحوه است. این قابل به کار گیری در هر دو کارگزاشتن تازه و موجود است. مهم اعتنا به نامی که به جهت این نوع از برجهای خنککننده در نظر گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه یک سری کوئل در میانه برج خنککننده کارگزاشتن شدهاست و آب بدون تماس مستقیم اساسی هوا در گردش میباشد و تبادل حرارتی انجام می شود و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، تولید و کارگزاری سیستم های توزیع آب باز و بسته برای برج خنک کننده شما ، از جمله نازل های مناسب. به طور کلی بایستی گفت که تعیین جور کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بسته به دست اندرکاران متعددی است که مهمترین آنان حالت اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار می رود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم میباشد که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه می نمایند و از آنجا آب در عاقبت نیروی ثقل از نحوه روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. به طور معمول همین نوع کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower برای نیروگاههای زیاد پهناور مناسب هستند. بدلیل داشتن شتاب و ارتفاع مضاعف هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، مشکل جریان دوباره هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی جور تحمیلی وجود دارااست از بین میرود. حتمی به ذکر هست که در همین برجها، مدل جریان ناهمسو دارای کاربرد گسترده تری است و بیشترین میزان توصیه را دارد. اصول عمل در کل برجها براساس تولید یک سطح اکثر به جهت تماس دربین هوای سرد و آب گرمی که باطن سیستم در جریان هست میباشد. ضخامت همین برجها در نصیب کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. به جهت پرهیز از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطح های تبادل گرما، به مواد ضد رسوب مانند اسید سولفوریک نیاز میباشد. با توجه به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب با جریان طبیعی هوا، زیاد پهناور و مرتفع هستند و به زمین بزرگی نیاز دارا هستند البته در در مقابل انرژی یه خرده مصرف میکنند. آب تخلیه شده را حیاتی اعتنا به ترازو نیروگاه و مقدار مواد آلوده و کثیف کننده آن، ممکن می باشد بتوان به یکباره به مبداء خویش تخلیه کرد، البته گاهی وقت ها بایستی قبل از برگشت به منشا گزینه تصفیه قرار گیرد. در عمده کارخانجات کوچک وبزرگ یکی از از اهمیت ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری میتوان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. چون اختلاف فی مابین تراکم هوای خارج برج و جرم هوای باطن برج در خروج از پکینگ نسبتا ریز است لذا می بایست طول کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به اندازه به اندازه تبارک باشد تا فشار محرک گزینه حیث بدست آید. یکی از مرسوم ترین کاربری های برج خنک کننده در همین سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در همین موقعیت انرژی لازمه برای سرد نمودن و کندانس بخار برابر دارای همان مقدار گرمایی هست که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته می باشد و اگر بخواهیم مجددا بخار را سرد کنیم عملا مجموعه سیستم برج خنک کننده کار آیی نخواهد داشت و بهتر بود از نخست از چیلر استفاده میشد. از طرح و رخ برج خود استعمال می کنند تا هوا را به طور طبیعی اصلی استعمال از فن ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می کند و این گرما را بوسیله جریان مکانیکی هوا به خارج هدایت می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به نام کندانسور یا این که چگالنده شده و در آن سرد می شود روند سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از طرز یک کانال شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام می‌گردد که همین توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. این کار به منظور در دست گرفتن غلظت آب و مقدار املاح محلول در آن شکل میپذیرد. سیال خنککاری باید درگردش خود در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده بضاعت و توان دریافت مقدار قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همینطور به حیث مصرف آب و انرژی هم بسیار بهینه تر فعالیت می کنند. همینطور بهره گیری از کویل های فلزی ضخیم موجب کاهش میزان رخنه حرارتی و راندمان خواهد شد. به مراد بررسی میزان آپروچ از فرمول پایین استعمال می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای نو را وقتی افزایش میدهد که میزان دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان افزایش یافته باشد. البته اهمیت اندکی تفاوت در شیوه ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می قدرت به برج خنک کننده اهمیت جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت کارایی دستگاه اهمیت مشکل مواجه شده و ایجاد تیم کمتر مییابد. این دستگاه به جهت دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد بومی می گردد. 4. در سرانجام همین همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خویش را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین موقعیت دمای آب برج 3-2 سکو فراتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی استفاده از برج خنک کننده در مناطقی مهم رطوبت بالا بلا استعمال می باشد. کرکرهها یا این که بادگیرها (Louver) دریچههایی میباشند که در نصیب خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای لازم جهت تبادل حرارت اساسی آب گرم، حیاتی عبور از آن ها وارد برج میشود. چنانچه جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج اهمیت جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و در صورتی که جریان بصورت افقی باشد برج را برج حساس جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. مقدار آب هدر رفته اصلی جریان هوا بطور میانگین در حدود 2/0 % مقدار آبی میباشد که برای مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. بعضا از کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب همین قابلیت و امکان را مهیا می‌نمایند که ۸۰ الی ۹۰ % خنک کنندگی بوسیله تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ درصد خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس میان آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتیجه های آمارهای اعتبار جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 % صنایع جهان، از انواع برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی میباشد که آب گرم چگالنده را به طور یکنواخت بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور به‌این شکل است که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنایع دارند که آب را به رخ یکپارچه و موداوم روی نتورک پکینگ می پاشند. آب در نتیجه نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا هم از پکینگها جریان مییابد، به این ترتیب پکینگها موجب اختلاط تام آب و هوا میشوند. کرکرهها از فرآورده بتونی و یا فلزی ساخته میگردند و بخاطر اینکه آب در برج باقی بماند معمولا بصورت افقی و دارای شیبی به سمت تحت قرار میگیرند. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل این‌که بصورت واحدهای یکسری خانهای ساخته میشوند که هر یک حساس دمندهای اساسی جریان هوای متغیر است، در برعلیه تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و تمنا از انعطاف پذیری و پاسخ دهی خوبی برخوردار هستند. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار می‌گیرد که به آن، دمنده از نوع جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به محفظه از طریق تبخیر بخشی از آب گردشی و همینطور افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که یک سری از ایجاد کنندگان مختلف از طرح های مختلف به کار گیری می کنند ، همه برج های خنک کننده کلیدی استفاده از به عبارتی اورجینال خنک کننده تبخیری فعالیت می کنند. ماده لجنی که از نحوه هوا وارد کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower می‌گردد معمولا بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن مشکل میباشد در میآید، اما اصلی به کار گیری از مواد شیمیایی مثل پلی الکترولیتها میتوان آن‌ها را دفع نمود. همین کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب هم از نصیب بالایی برج خارج میگردد. این برجها دارای هزینه سرمایه گذاری و تولید بالایی هستند و به این خاطر از بینش اقتصادی هنگامی مطلوب هستند که دوران استهلاک شان طولانی باشد. پیش از همین از چوبهای اشباع شده و سرخ به جهت افزایش راندمان و تبخیر استفاده میکردند که در واقع راندمان کافی نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب بروز برخی از بیماریها و ایجاد آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک روی آن‌ها میشد. این آب، گرم و گازدار می باشد و حاوی مواد معلق مهم رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب کلیدی جریان مکانیکی هوا از مدل جریان تحمیلی هر یکسری که کوچکتر و ارزانتر هستند ولی انرژی بیشتری مصرف می کنند و همینطور عیب حساس دیگر آنان جریان دوباره هوای گرم و مرطوب از باطن برج میباشد. در همین سیستم، اتلاف آب در عاقبت انتقال آن به ملازم باد کمتر مییابد اما بدلیل این که موسیقی انتقال چگالی کمتر است کارایی همین سیستم نیز کاهش میباشد. به جهت کسانی که هر نوع نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در مورد چگونگی استفاده از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما ممکن است می توانید حساس ما در ورقه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
گزارش سال 1776 که برده داری را سفید کرد

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesKamagrabuy verified stripe accountMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahisdeneme bonusu veren sitelerPendik EscortBağlama büyüsü