ژنیکوماستی بزرگ شدن بافت غدد لنفاوی سینه در مرد هست ؛ در مدت زمان طفولیت، بلوغ، و در مردان میانسال و مسن، ژنیکوماستی می تواند مرسوم باشد. در نوجوانانی که علت پیدایش ژنیکوماستی، تغییرات طبیعی هورمونی در برهه زمانی بلوغ است، پزشک ممکن است هر ۳ یا این که ۶ ماه، معایناتی را انجام دهد تا از مراحل طبیعی برطرف شدن آن اطمینان حاصل کند. چنانچه غده های پستان درآقایان بیش از اندازه و به طور غیر معمولی پرورش نماید و در نهایت سبب به بزرگی غیر طبیعی سینه در مردان شود ، لازم میباشد تا حتماً به پزشک معالج مراجعه کنند ، تا باز‌نگری های ضروری را انجام دهند . برای نمونه اگر پایین اثر گذاری مصرف دارو یا مواد مخدر این معضل شکل داده ، در ابتدا مهم انقطاع مصرف دارو یا این که مواد مخدر ، از پیشروی عمده آن می بایست جلوگیری کرد و پس از آن برای انجام جراحی مبادرت نمود . همینطور دربین ۴ الی ۱۰ درصد از اشخاص دچار به ژنیکوماستی ، در اثر مصرف مواد مخدر دچار این بیماری شده اند . برجستگی غیر طبیعی سینه ها در آقایان ممکن هست در اثر هیپرتروفی ( پُر سازی ) بافت سینه ، بافت چربی در پستان و یا مخلوط این ها باشد ، به طور کلی در صورتی که همین برجستگی به دلیل مقدار فراوان چربی باشد ، ژنیکوماستی نامیده می شود . تغییرات هورمونی که بر اثر بالا رفتن سن واقعه می افتد . این مدل جراحی می تواند حیاتی بی حسی موضعی و یا این که تحت بیهوشی عمومی انجام شود ، که ولی بیهوشی مورد بهتری هست و پس از آن به امداد یک ساکشن مطلوب چربی اضافی را تخلیه کرد . مرسوم ترین مشکل ناشی از جراحی کوچک نمودن سینه مردان، برداشتن بیش از ترازو بافت ها و ایجاد فرورفتگی است. ابتلا به بعضی از بیماری ها ، نظیر نارسایی کبدی یا کلیوی نیز می تواند موجب پیدایش ژنیکوماستی شود . و سینه مردان ژنیکوماستی به این معنی که چی پهناور می شود؟ علل بیماری ژنیکوماستی یا این که بزرگی سینه در مردان چیست؟

ایندکسر